Various kind of “Dapur Kerises”

Various kind of “Dapur Kerises” According to “Javanese Pakem” (style)

1. Keris Lurus (Straight Kerises)

Betok Karna Tinanding Sinom Worawari Jalak Ngore
Brojol Kebo Teki Condong Campur Mundarang
Tilam Upih Kebo Lajer/ Mahesa Lajer Kalamisani Yuyu Rumpung
Jalak Jalak Wuruh Pasopati Mesem
Panji Anom Sempane Bener Jalak Dinding Semar Tinandu
Jaka Supa Jamang Murub Jalak Sumelang Gandring Ron Teki
Semar Betak Tumenggung Jalak Ngucup Madu Dungkul
Regol Pantrem Jalak Sangu Tumpeng Kelap Lintah
Sujen Ampel Lar Ngatap Mayat Miring Kanda Basuki
Putut Kembar Wora Warik Tilam Sari Jalak Ngoceh Singo Barong Leres
Mangkurat Wora Wari Kala Nadah Kikik
Sinom Marak Balebang Mahesa Kantong
Kala Mujeng Damar Murub Pundak Sategal Maraseba
Pinarak Jaka Lola Sepang Kala Dite Cundrik
Tilam Sari Sepang Pandan Sarawa Naga Tapa
Jalak Tilam sari Cengkrong Jalak Barong/Jalak Makara Bango Dolok Lere

2. Keris Luk 3

Jangkung Pacar Jangkung Pudhak Sategal Luk 3
Jangkung Mangkurat Campur Bawur Singa Barong Luk 3
Mahesa Nempuh Tebu Sauyun Kikik Luk 3
Mahesa Soka Bango Dolok Mayat
Segara Winotan Lar Monga Wuwung
Mahesa Nabrang Anggrek Sumelang Gandring

3. Keris Luk 5

Pandawa Pandawa Lare Bakung Singa Barong Luk 5
Pandawa Cinarita Pudhak Sategal Luk 5 Rara Siduwa Pandawa Ulap
Pulang Geni Urap-urap Kikik Luk 5 Sinarasah
Anoman Naga Salira Kebo Dengen Pandawa Pudhak Sategal
Kebo Dengen Naga Siluman Kala Nadah Luk 5

4. Keris Luk 7

Carubuk Murna Malela Jaran Guyang Carita Kasapta
Sempana Bungkem Naga Keras Singa Barong Luk 7 Naga Kikik Luk 7
Balebang Luk 7 Sempana Panjul Megantara

5. Keris Luk 9

Sempana Panji Sekar Sempana Kalentang Buto Ijo
Kidang Soka Jurudeh Jaruman Carita Kanawa Luk 9
Carang Soka Paniwen Sabuk Tampar Kidang Milar
Kidang Mas Panimbal Singo Barong Luk 9 Klika Benda

6. Keris Luk 11

Carita Jaka Rumeksa Sabuk Tali Santan
Carita Daleman Carita Gandu Jaka Wuru Singo Barong Luk 11
Carita Keprabon Carita Prasaja Balebang Luk 11 Naga Siluman Luk 11
Carita Bungkem Carita Genengan Sempana Luk 11 Sabuk Inten

7. Keris Luk 13

Sengkelat Kantar Singo Barung Luk 13 Bima Kurdo Luk 13
Parung Sari Sepokal Carita Luk 13 Kalawelang Luk 13
Caluring Lo Gandu Naga Siluman Luk 13
Johan Mangan Kala Naga Sasra Mangkunegoro

8. Keris Luk 15

Carang Buntala Raga Wilah Carita Buntala Luk 15
Sedet Raga Pasung Mahesa Nabrang

9. Keris Luk 17

Carita Kalentang Kancingan
Sepokal Luk 17 Ngamper Buta

10. Keris Luk 19

Trimurda Karacan Bima Kurda Luk 19

11. Keris Luk 21

Kala Tinanding Tri Sirah Drajid

12. Keris Luk 25

Bima Kurda Luk 25

13. Keris Luk 27

Taga Wirun

14. Keris Luk 29

Kala Wendu Luk 29

15. Various Dapur keris in Bali

Ranggasemi Ranggaperwangsa Parung Carita
Jakawijaya Demang Drawalika Parung Sari

Dapur Keris Luk 3 Jangkung Maelo
Dapur keris Luk 5 Tangan
Dapur keris Luk 7 Palang Soka
Dapur keris Luk 9 Rang Suting
Dapur Keris Luk 11 Lawat Nyuk
Dapur Keris Luk 13 Lawat Buah
Dapur Keris Luk 15 Jeruji

Source : Ensiklopedi keris Oleh Bambang Harsrinuksmo (137-140)

Posted from: Ryanpermana77Sku
Description
Various kind of "Dapur Kerises"
Product Options
#OptionPrice
1Various kind of "Dapur Kerises"
Shipping
Shipping Rate:

Related posts: